Kurumsal
İş Birliği Projeleri

ARES BELGELENDİRME VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. 

 

Değerli Çalışanlar;

4 Nisan 2015 tarihinde yasalaşan kanuna göre zorunlu kapsamlarda Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmayan işçilerin fabrika sahalarında çalışması yasaklanmıştır. 

Makina ve Vinç Üretim Sektörünün lider kuruluşlarından olan SEKİZLİ MAKİNA VE VİNÇ A.Ş. bu konuda üzerine düşen görevden kaçınmamış Mesleki Yeterlilik Kurumunun üretici firma İşbirliği Projesi için elini taşın altına koymuştur. 

İşbirliği Projemize başvuran çalışanlar ve firmalarımız, yetkili belgelendirme kuruluşu ARES BELGELENDİRME VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. tarafından yapılan teorik ve pratik sınavlardan geçmeleri halinde uluslararası geçerli olan Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanacaklardır. Bu kapsamda çalışanlarımız ve fabrikalarımız herhangi bir başvuru ücreti ödemeyecektir. 

MYK MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ZORUNLULUĞU NEDİR? 


İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 4 Nisan 2015 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda kabul edilerek 6645 sayılı kanun numarası ile yasalaşmıştır. Kanun 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda da önemli değişiklikler yapmış bulunmaktadır. 

Bu değişikliklerin en önemlilerinden biri şüphesiz çalışma ve iş dünyasını yakından ilgilendiren belge zorunluluğu getirilen meslekler olmuştur. 

Kanuna göre; “Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, tebliğlerin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda düzenlenen esaslara göre Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler çalıştırılamayacaktır.” 

ÇALIŞAN İÇİN MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİNİN AVANTAJLARI NELERDİR? 


Çalışanlar açısından belge sahibi olmanın başlıca avantajı, belge sahibi kişinin ilgili meslekte yetkin olduğunu kanıtlamasıdır. Bu sayede çalışma hayatında vasıflı işçilerle, vasıfsız işçiler belirlenmiş olacak ve çalışma şartları, bu doğrultuda yeniden düzenlenebilecektir. 

Belgesiz işçi çalıştırmanın yasak olması nedeniyle belge sahibi işçilere yeni iş fırsatları doğacaktır. Ayrıca, Europass Uluslararası geçerliliğe sahip belge sayesinde, belge sahibi çalışanlar yurt dışında da çalışma imkânları bulabilecektir. Belge sahipleri prim teşvikiyle işverenine önemli maliyet avantajı sunacak olup, bu durum işe alınmada tercih sebebi oluşturacak ve çalışma şartlarına olumlu olarak yansıyacaktır. Hâlihazırda çalışmakta olan işçilerimiz için 12 ay ‘a kadar işveren prim payı ödemesi bu teşvik kapsamındadır. 

Özellikle belge sahibi meslek erbabının ilk kez işe yerleştirilmesinde ise SGK primlerinde özel uygulamalar olup, 54 aya kadar değişen zaman diliminde teşvik uygulaması mevcuttur. 

PROJE KAPSAMINDA MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ NASIL ALINIR? 


Ustalarımız SEKİZLİ MAKİNA VE VİNÇ A.Ş. İşbirliği Projesi kapsamında Mesleki Yeterlilik Belgelerini aşağıda verilen yeterlilikte olmak üzere alabilirler.

Proje kapsamında başarılı olan ustalarımızın sınav ücretleri İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanır (Devlet Teşvikinden). 

Bu mesleklerde Mesleki Yeterlilik Belgesi almak isteyen ustalarımız, ön başvurularını aşağıdaki bağlantı üzerinden yaparak süreçlerini başlatabilirler. Ön başvurunuz yetkili ulaştıktan sonra, Yetkili ARES BELGELENDİRME VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. size daha detaylı bilgi vermek üzere dönüş yapacak ve başvuru sürecinizi tamamlamanızı sağlayacaktır. Kayıt işlemleriniz tamamlandıktan sonra tarafınıza sınav tarihi ve saati bildirilecektir. Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşu ARES BELGELENDİRME VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. tarafından ulusal yeterliliklere göre yürütülen teorik ve performansa dayalı sınavlarda başarılı olan adaya, MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi ve aynı format dâhilinde taşınabilir cüzdan tipi MYK Mesleki Yeterlilik Kimlik Kartı MYK tarafından düzenlenerek ulaştırılır. 

SINAV DUYURUSU VE TARİHİ NASIL BİLDİRİLİR? 


Belge almak için başvuru yapan adaylara sınav tarihi ve saati telefonla aranarak ve kısa mesajla bildirilir. Sınava katılarak başarılı olan adaylara MYK tarafından düzenlenen belgeleri, yetkili kuruluş tarafından imza karşılığında teslim edilir. 

SINAV İÇİN GEREKLİ MALZEME VE ARAÇ GEREÇLER NELERDİR? 


Adayın sınava girerken yanında kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) bulundurması zorunludur. Bunun dışında sınav için gerekli olan tüm araç gereç ve dokümanlar sınav merkezlerinde mevcuttur. 

 

MYK Köprülü Vinç kapsamında aşağıdaki alanda başvuru yapabilirisiniz. 

  • 15UY0205-3/00 Köprülü Vinç Operatörü

 

ARYA Mesleki Belgelendirme Hizmetleri Ltd. Şti. ile Sekizli Makina ve Vinç  Tic. San. A.Ş. 

 

İŞBİRLİĞİ PROJELERİMİZ 

Mesleki Yerlilik Belgesi - MYK

ARYA Mesleki Belgelendirme Hizmetleri Ltd. Şti. ile Sekizli Makina ve Vinç  Tic. San. A.Ş. arasında Mesleki Yeterlilik Kurumu teşvikleri kapsamında Tek Nokta Başvuru Protokolü imzalanmıştır.

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yayınlanan 5444 Sayılı Kanun ve tebliğlerde yer alan tehlikeli ve çok tehlikeli meslekler arasında olan 15UY0205-3 Köprülü Vinç Operatörü (Seviye 3); 10 UY0002-3 Makina Bakımcı (Seviye 3); 10UY0002-4 Makine Bakımcı (Seviye 4); 10UY0002-5 Makine Bakımcı ( Seviye 5);  12UY0105-3 Makine Montajcısı (Seviye 3); 12UY0105-4 Makine Montajcısı (Seviye 4)  ulusal yeterliliklerinde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi alma zorunluluğu getirilmiştir. Kanun kapsamında sınavlarda başarılı olan kişilerin sınav ve belge masrafları İşsizlik Sigortası Fon’undan karşılanacaktır.

Sekizli Makine ve  Vinç Tic. San. A.Ş. , ulusal ve uluslararası geçerliliği olacak belgelendirme faaliyetleriyle 15UY0205-3 Köprülü Vinç Operatörü (Seviye 3); 10 UY0002-3 Makina Bakımcı (Seviye 3); 10UY0002-4 Makine Bakımcı (Seviye 4); 10UY0002-5 Makine Bakımcı ( Seviye 5);  12UY0105-3 Makine Montajcısı (Seviye 3); 12UY0105-4 Makine Montajcısı (Seviye 4) yeterliliklerinde yapılacak uygulamaların yetkin uygulayıcılar tarafından yapılmasını, buna bağlı olarak ülkemizdeki imalat kalitesinin artırılmasını, marka değerinin korunmasını, işçilik hatalarına bağlı müşteri şikayet ve maliyetlerinin asgariye indirilmesini ve rekabet gücünün artırılmasını hedeflemektedir. Bu nedenle Sekizli Makina ve Vinç Tic. San. A.Ş., 15UY0205-3 Köprülü Vinç Operatörü (Seviye 3); 10 UY0002-3 Makina Bakımcı (Seviye 3) 10UY0002-4 Makine Bakımcı (Seviye 4); 10UY0002-5 Makine Bakımcı ( Seviye 5);  12UY0105-3 Makine Montajcısı (Seviye 3), 12UY0105-4 Makine Montajcısı (Seviye 4) yeterliliklerinde faaliyet gösteren ustaların, Üretici Firma Protokolü Kapsamında Yapılan Teşvik Başvuruları doğrultusunda MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almasına destek vermektedir.

Sekizli Makina ve Vinç Tic. San. A.Ş , TÜRKAK’ tan akredite ve MYK tarafından yetkilendirilmiş ARYA Mesleki Belgelendirme Hizmetleri Ltd. Şti. ile üretici firma protokolü imzalamıştır. Bu protokol ile ustaların bağımsız ve tarafsız bir şekilde MYK Mesleki Yerlilik Belgesi sahibi olabilmesi amaçlanmaktadır. Sınavlarda başarılı olan ustalar katıldıkları branşa ait Mesleki Yeterlilik Belgesi’ni almaya hak kazanacaklardır.

Başvuru için;

http://aryabelge.com.tr/

 

 

ALBERK QA PERSONEL BELGELENDİRME VE AKADEMİ HİZMETLERİ A.Ş.

Değerli Çalışanlar;

4 Nisan 2015 tarihinde yasalaşan kanuna göre zorunlu kapsamlarda Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmayan işçilerin fabrika sahalarında çalışması yasaklanmıştır. 

Makina ve Vinç Üretim Sektörünün lider kuruluşlarından olan SEKİZLİ MAKİNA VE VİNÇ A.Ş. bu konuda üzerine düşen görevden kaçınmamış ve ülkemizin ekonomik durumuna bağlı olarak Mesleki Yeterlilik Kurumunun üretici firma- YBK işbirliği için elini taşın altına koymuştur. 

Çalışanlar ve firmalarımız, yetkili belgelendirme kuruluşu ALBERK QA PERSONEL BELGELENDİRME VE AKADEMİ HİZMETLERİ A.Ş. tarafından yapılan teorik ve pratik sınavlardan geçmeleri halinde uluslararası geçerli olan Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanacaklardır. Bu kapsamda çalışanlarımız ve fabrikalarımız herhangi bir başvuru ücreti ödemeyecektir. 

 

MYK MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ZORUNLULUĞU NEDİR? 


İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 4 Nisan 2015 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda kabul edilerek 6645 sayılı kanun numarası ile yasalaşmıştır. Kanun 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda da önemli değişiklikler yapmış bulunmaktadır. 

Bu değişikliklerin en önemlilerinden biri şüphesiz çalışma ve iş dünyasını yakından ilgilendiren belge zorunluluğu getirilen meslekler olmuştur. 

Kanuna göre; “Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, tebliğlerin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda düzenlenen esaslara göre Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler çalıştırılamayacaktır.” 

 

ÇALIŞAN İÇİN MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİNİN AVANTAJLARI NELERDİR? 


Çalışanlar açısından belge sahibi olmanın başlıca avantajı, belge sahibi kişinin ilgili meslekte yetkin olduğunu kanıtlamasıdır. Bu sayede çalışma hayatında vasıflı işçilerle, vasıfsız işçiler belirlenmiş olacak ve çalışma şartları, bu doğrultuda yeniden düzenlenebilecektir. 

Belgesiz işçi çalıştırmanın yasak olması nedeniyle belge sahibi işçilere yeni iş fırsatları doğacaktır. Ayrıca Europass Uluslararası geçerliliğe sahip belge sayesinde, belge sahibi çalışanlar yurt dışında da çalışma imkânları bulabilecektir. Belge sahipleri prim teşvikiyle işverenine önemli maliyet avantajı sunacak olup, bu durum işe alınmada tercih sebebi oluşturacak ve çalışma şartlarına olumlu olarak yansıyacaktır. Hâlihazırda çalışmakta olan işçilerimiz için 12 aya kadar işveren prim payı ödemesi bu teşvik kapsamındadır. 

Özellikle belge sahibi meslek erbabının ilk kez işe yerleştirilmesinde ise SGK primlerinde özel uygulamalar olup, 54 aya kadar değişen zaman diliminde teşvik uygulaması mevcuttur. 

 

PROJE KAPSAMINDA MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ NASIL ALINIR? 

 

Ustalarımız, Alberk QA Akademi ile SEKİZLİ MAKİNA VE VİNÇ A.Ş. Üretici firmasının işbirliği kapsamında Mesleki Yeterlilik Belgelerini aşağıda verilen yeterlilikte olmak üzere alabilirler.

Proje kapsamında başarılı olan ustalarımızın sınav ücretleri İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanır (Devlet Teşvikinden). 

Bu mesleklerde Mesleki Yeterlilik Belgesi almak isteyen ustalarımız, ön başvurularını aşağıdaki bağlantı üzerinden yaparak süreçlerini başlatabilirler. Ön başvurunuz yetkili ulaştıktan sonra, Yetkili ALBERK QA PERSONEL BELGELENDİRME VE AKADEMİ HİZMETLERİ A.Ş. size daha detaylı bilgi vermek üzere dönüş yapacak ve başvuru sürecinizi tamamlamanızı sağlayacaktır. Kayıt işlemleriniz tamamlandıktan sonra tarafınıza sınav tarihi ve saati bildirilecektir. Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşu ALBERK QA PERSONEL BELGELENDİRME VE AKADEMİ HİZMETLERİ A.Ş. tarafından ulusal yeterliliklere göre yürütülen teorik ve performansa dayalı sınavlarda başarılı olan adaya, MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi ve aynı format dâhilinde taşınabilir cüzdan tipi MYK Mesleki Yeterlilik Kimlik Kartı MYK tarafından düzenlenerek ulaştırılır. 

SINAV DUYURUSU VE TARİHİ NASIL BİLDİRİLİR? 


Belge almak için başvuru yapan adaylara sınav tarihi ve saati telefonla aranarak ve kısa mesajla bildirilir. Sınava katılarak başarılı olan adaylara MYK tarafından düzenlenen belgeleri, yetkili kuruluş tarafından imza karşılığında teslim edilir. 

 

SINAV İÇİN GEREKLİ MALZEME VE ARAÇ GEREÇLER NELERDİR? 


Adayın sınava girerken yanında kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) bulundurması zorunludur. Bunun dışında sınav için gerekli olan tüm araç gereç ve dokümanlar sınav merkezlerinde mevcuttur. 

 

ALBERK QA TEKNİK A.Ş HANGİ İLLERDE SINAV MERKEZLERİ BULUNMAKTADIR? 


Alberk QA Teknik firması, MYK Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş ALMANYA (DAKKS), AMERİKA(IAS) ve TÜRKAK Akreditasyonlarına sahip Uluslararası denetim ve sertifikalandırma kuruluşudur. 26 ülkede ofisleri bulunan Alberk QA Türkiye’de 12 ofis ve sınav merkezi, 21 ilde ise sınav yapıcı ve daimi personeli bulunmaktadır. 

Aşağıdaki sınav merkezlerinde ve atölyelerinde ilgili kapsamlar dâhilinde sınav açılabilecektir. 
ADANA, ANKARA, ANTALYA, BURSA, DİYARBAKIR, ESKİŞEHİR, GAZİANTEP, HATAY,  İSTANBUL, İZMİR, İZMİT-KOCAELİ, KAHRAMANMARAŞ, KAYSERİ, KONYA, MALATYA, MERSİN-TARSUS, SAMSUN, ŞANLIURFA, TEKİRDAĞ-ÇORLU, TRABZON, VAN 


HANGİ KAPSAMLARDA BAŞVURU YAPILABİLİR? 

 

No

Yeterlilik Kodu

Yeterlilik Adı

Seviye

1

15UY0205-3/00

Köprülü Vinç Operatörü

Seviye 3

1

10UY0002-3/02

Makine Bakımcı

Seviye 3

2

10UY0002-4/02 

Makine Bakımcı

Seviye 4

3

10UY0002-5/02

Makine Bakımcı

Seviye 5

4

12UY0105-3/00

Makine Montajcısı

Seviye 3

5

12UY0105-4/00

Makine Montajcısı

Seviye 4

 

BAŞVURU 
Başvuru için aşağıdaki bağlantıyı tıklayınız.

http://www.qameslekiyeterlilik.com/sinav/basvuru/

 

 

TÜSMER BELGELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş. 

 

TÜSMER BELGELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş. ve SEKİZLİ MAKİNA VE VİNÇ SAN ve TİC. A.Ş. arasında Mesleki Yeterlilik Kurumu teşvikleri kapsamında Üretici Firma Protokolü imzalanmıştır.

T.C. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yayınlanan 5444 sayılı kanun ve tebliğlerde yer alan Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Meslekler arasında olan 15UY0205-3/00 Köprülü Vinç Operatörü, 13UY0145-3/03 Endüstriyel Taşımacı branşlarında MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi alma zorunluluğu getirilmiştir. Kanun kapsamında sınavlarda başarılı olan kişilerin sınav ve belge masrafları İşsizlik fonundan karşılanacaktır.

SEKİZLİ MAKİNA VE VİNÇ SAN ve TİC. A.Ş Ulusal ve Uluslararası geçerliliği olacak belgelendirme faaliyetleri ile 15UY0205-3/00 Köprülü Vinç Operatörü, 13UY0145-3/03 Endüstriyel Taşımacı branşlarında yapılacak uygulamaların uzman ustalar tarafından yapılmasını, buna bağlı olarak ülkemizdeki, marka değerinin korunmasını, işçilik hatalarına bağlı müşteri şikayet ve maliyetlerinin asgariye indirilmesini ve rekabet gücünün artırılmasını hedeflemektedir. Bu nedenle SEKİZLİ MAKİNA VE VİNÇ SAN ve TİC. A.Ş.   yukarıda belirtilen branşlarda faaliyet gösteren ustaların MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almasına destek vermektedir.

Üretici Firma (MYK) teşvikleri kapsamında, bağımsız ve tarafsız bir şekilde MYK belgesi sahibi olabilmesi için SEKİZLİ MAKİNA VE VİNÇ SAN ve TİC. A.Ş.  ve TÜRK AK’tan akredite, MYK tarafından yetkilendirilmiş TÜSMER BELGELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş ile Mesleki Yeterlilik Belgesi sınavlarının yapılması için Üretici Firma protokolü imzalamıştır. MYK Belgesi sınavları TÜSMER BELGELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş tarafından yapılacaktır. Sınavlarda başarılı olan ustalar katıldıkları branşa ait Mesleki Yeterlilik Belgesi’ni almaya hak kazanacaklardır.

Mesleki Yeterlilik Belgesi isteyen ustalarımızın 3 sınav hakkı bulunmaktadır. Birinci sınav haklarında başarısız olan ustalarımız ücretsiz 2 sınav hakkı daha bulunmaktadır. Mesleki Yeterlilik Belgeleri özel baskı merkezinde taklit edilemeyecek bir şekilde ve 6 dilde üretilebilmekte olup beraberinde Mesleki Yeterlilik Kimlik Kartı verilmektedir.

Mesleki Yeterlilik Belge zorunluluğu hakkında bilgi almak için aşağıdaki linkleri tıklayabilirsiniz.
https://www.myk.gov.tr
https://www.myk.gov.tr/index.php/tr/myk-meslek-yeterllk-belges-zorunluluu-sayfasi

Başvuru için;

 

 

Ege Vizyon Akademi Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Ltd. Şti 

 

Ege Vizyon Akademi Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Ltd. Şti ve SEKİZLİ MAKİNA VE VİNÇ SAN ve TİC. A.Ş. arasında Mesleki Yeterlilik Kurumu teşvikleri kapsamında Üretici Firma Protokolü imzalanmıştır.

T.C. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yayınlanan 5444 sayılı kanun ve tebliğlerde yer alan Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Meslekler arasında 14UY0199-3/00 Metal İşleri Seri Üretim Tezgâh İşçisi10UY0002-3 Makine Bakımcı, 10UY0002-4 Makine Bakımcı, 10UY0002-5 Makine Bakımcısı branşlarında MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi alma zorunluluğu getirilmiştir. Kanun kapsamında sınavlarda başarılı olan kişilerin sınav ve belge masrafları İşsizlik fonundan karşılanacaktır.

SEKİZLİ MAKİNA VE VİNÇ SAN ve TİC. A.Ş. Ulusal ve Uluslararası geçerliliği olacak belgelendirme faaliyetleri 10UY0002-3 Makine Bakımcı, 10UY0002-4 Makine Bakımcı, 10UY0002-5 Makine Bakımcısı, branşlarında yapılacak uygulamaların uzman ustalar tarafından yapılmasını, marka değerinin korunmasını, işçilik hatalarına bağlı müşteri şikayet ve maliyetlerinin asgariye indirilmesini ve rekabet gücünün artırılmasını hedeflemektedir. Bu nedenle SEKİZLİ MAKİNA VE VİNÇ SAN ve TİC. A.Ş.  yukarıda belirtilen branşlarda faaliyet gösteren ustaların MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almasına destek vermektedir.

Üretici Firma (MYK) teşvikleri kapsamında, bağımsız ve tarafsız bir şekilde MYK belgesi sahibi olabilmesi için SEKİZLİ MAKİNA VE VİNÇ SAN ve TİC. A.Ş. ve TÜRK AK’tan akredite, MYK tarafından yetkilendirilmiş Ege Vizyon Akademi Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Ltd. Şti ile Mesleki Yeterlilik Belgesi sınavlarının yapılması için Üretici Firma protokolü imzalamıştır. MYK Belgesi sınavları Ege Vizyon Akademi Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Ltd. Şti. tarafından yapılacaktır. Sınavlarda başarılı olan ustalar katıldıkları branşa ait Mesleki Yeterlilik Belgesi’ni almaya hak kazanacaklardır.

Mesleki Yeterlilik Belgesi isteyen ustalarımızın 3 sınav hakkı bulunmaktadır. Birinci sınav haklarında başarısız olan ustalarımız ücretsiz 2 sınav hakkı daha bulunmaktadır. Mesleki Yeterlilik Belgeleri özel baskı merkezinde taklit edilemeyecek bir şekilde ve 6 dilde üretilebilmekte olup beraberinde Mesleki Yeterlilik Kimlik Kartı verilmektedir.

Mesleki Yeterlilik Belge zorunluluğu hakkında bilgi almak için aşağıdaki linkleri tıklayabilirsiniz.
https://www.myk.gov.tr
https://www.myk.gov.tr/index.php/tr/myk-meslek-yeterllk-belges-zorunluluu-sayfasi

Başvuru için;

http://www.egevizyonakademi.com.tr/

 

 

Pak Soy Akdemi İş Güvenliği Eğt.Dan.Hiz.San. Ve Tic.Ltd. Şti

Pak Soy Akdemi İş Güvenliği Eğt.Dan.Hiz.San. Ve Tic.Ltd. Şti ile Sekizli Makine & Vinç A.Ş., Mesleki Yeterlilik Kurumu teşvikleri kapsamında Tek Nokta Başvuru Protokolü imzalanmıştır.

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yayınlanan 5444 Sayılı Kanun ve tebliğlerde yer alan tehlikeli ve çok tehlikeli meslekler arasında olan 10UY0002-3/03 Makine Bakımcı, 13UY0145-3/03 Endüstriyel Taşımacı, 15UY0205-3/00 Köprülü Vinç Operatörü ulusal yeterliliklerinde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi alma zorunluluğu getirilmiştir. Kanun kapsamında sınavlarda başarılı olan kişilerin sınav ve belge masrafları İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır.

Sekizli Makine & Vinç A.Ş., ulusal ve uluslararası geçerliliği olacak belgelendirme faaliyetleriyle 10UY0002-3/03 Makine Bakımcı, 13UY0145-3/03 Endüstriyel Taşımacı, 15UY0205-3/00 Köprülü Vinç Operatörü yeterliliklerinde yapılacak uygulamaların yetkin uygulayıcılar tarafından yapılmasını, buna bağlı olarak ülkemizdeki marka değerinin korunmasını, işçilik hatalarına bağlı müşteri şikayet ve maliyetlerinin asgariye indirilmesini ve rekabet gücünün artırılmasını hedeflemektedir. Bu nedenle Sekizli Makine & Vinç A.Ş., 10UY0002-3/03 Makine Bakımcı, 13UY0145-3/03 Endüstriyel Taşımacı, 15UY0205-3/00 Köprülü Vinç Operatörü yeterliliklerinde faaliyet gösteren ustaların, Üretici Firma Protokolü Kapsamında Yapılan Teşvik Başvuruları doğrultusunda MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almasına destek vermektedir.

Sekizli Makine & Vinç A.Ş., TÜRKAK’ tan akredite ve MYK tarafından yetkilendirilmiş Pak Soy Akdemi İş Güvenliği Eğt.Dan.Hiz.San. Ve Tic.Ltd. Şti ile üretici firma protokolü imzalamıştır. Bu protokol ile ustaların bağımsız ve tarafsız bir şekilde MYK Mesleki Yerlilik Belgesi sahibi olabilmesi amaçlanmaktadır. Sınavlarda başarılı olan ustalar katıldıkları branşa ait Mesleki Yeterlilik Belgesi’ni almaya hak kazanacaklardır.

Başvuru için;

 

http://www.paksoybelgelendirme.com/

 

Yeşil Işık Akademi Belgelendirme Eğitim Hizmetleri Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Yeşil Işık Akademi Belgelendirme Eğitim Hizmetleri Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
ve SEKİZLİ MAKİNA VE VİNÇ SANAYİ TİCARET A.Ş. arasında Mesleki Yeterlilik Kurumu
teşvikleri kapsamında Üretici Firma İş Birliği Protokolü imzalanmıştır.
T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayımlanan 5444 sayılı kanun ve
tebliğlerde yer alan Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Meslekler arasında olan 15UY0205-3/00 Köprülü
Vinç Operatörü ve 10UY0002-3/03 Makine Bakımcı branşlarında MYK Mesleki Yeterlilik
Belgesi alma zorunluluğu getirilmiştir. Kanun kapsamında sınavlarda başarılı olan kişilerin sınav
ve belge masrafları İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır.
SEKİZLİ MAKİNA VE VİNÇ SANAYİ TİCARET A.Ş.; Ulusal ve Uluslararası geçerliliği olacak
belgelendirme faaliyetleri ile 15UY0205-3/00 Köprülü Vinç Operatörü ve 10UY0002-3/03
Makine Bakımcı branşlarında yapılacak uygulamaların uzman ustalar tarafından yapılmasını,
buna bağlı olarak ülkemizdeki işçilik kalitesinin artırılmasını, marka değerinin korunmasını,
işçilik hatalarına bağlı müşteri şikâyet ve maliyetlerinin asgariye indirilmesini ve rekabet
gücünün artırılmasını hedeflemektedir. Bu nedenle SEKİZLİ MAKİNA VE VİNÇ SANAYİ TİCARET
A.Ş.; 15UY0205-3/00 Köprülü Vinç Operatörü ve 10UY0002-3/03 Makine Bakımcı
branşlarında faaliyet gösteren ustaların MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almasına destek
vermektedir.
Üretici Firma İş Birliği Protokolü (MYK) teşvikler kapsamında, ustaların bağımsız ve tarafsız bir
şekilde MYK belgesi sahibi olabilmesi için SEKİZLİ MAKİNA VE VİNÇ SANAYİ TİCARET A.Ş.;
TÜRKAK’tan akredite ve MYK tarafından yetkilendirilmiş Yeşil Işık Akademi Belgelendirme
Eğitim Hizmetleri Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile Mesleki Yeterlilik Belgesi
sınavlarının yapılması için Üretici Firma İş Birliği Protokolü imzalamıştır. MYK belgesi sınavları
Yeşil Işık Akademi Belgelendirme Eğitim Hizmetleri Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
tarafından yapılacaktır. Sınavlarda başarılı olan ustalar katıldıkları branşa ait Mesleki Yeterlilik
Belgesi’ni almaya hak kazanacaklardır.
Mesleki Yeterlilik Belgesi isteyen ustalarımızın 3 sınav hakkı bulunmaktadır. Birinci sınav
haklarında başarısız olan ustalarımızın ücretsiz 2 sınav hakkı daha bulunmaktadır. Mesleki
Yeterlilik Belgeleri özel baskı merkezinde taklit edilemeyecek bir şekilde ve çift dilde
üretilmekte olup beraberinde Mesleki Yeterlilik Kimlik Kartı verilmektedir.
Mesleki Yeterlilik Belge zorunluluğu hakkında bilgi almak için aşağıdaki linkleri tıklayabilirsiniz.